Pramenitá voda z Jasenova

Čistá do poslednej kvapky.

Pramenitá voda značky Zlatá studňa svojou príjemnou chuťou a ideálne ľahkým zložením poskytuje osvieženie v každom dúšku. Zároveň spĺňa odporučené hodnoty na klasifikáciu dojčenskej vody.

Benefity:

  • je optimálne mineralizovaná
  • má nízky obsah sodíka
  • je vápenato - horečnatá
  • mimoriadne čistá pramenitá voda s kvalitou dojčenskej vody
Jemne sýtená 1,5l
Jemne sýtená 1,5l
Sýtená 1,5l
Sýtená 1,5l
Jemne sýtená 0,5l
Jemne sýtená 0,5l
Sýtená 0,5l
Sýtená 0,5l
Nesýtená 0,5l
Nesýtená 0,5l
Jemne sýtená 0,33l
Jemne sýtená 0,33l
Nesýtená 0,33l
Nesýtená 0,33l
Balenie Skupinové
balenie
Počet balení
na palete
Celkom ks
na palete
Jemne sýtená 1,5 l PET 6 ks 84 504 ks
Sýtená 1,5 l PET 6 ks 84 504 ks
Jemne sýtená 0,5 l PET 12 ks 108 1296 ks
Sýtená 0,5 l PET 12 ks 108 1296 ks
Nesýtená 0,5 l PET 12 ks 108 1296 ks
Jemne sýtená 0,33 l SKLO 24 ks 32 768 ks
Nesýtená 0.33 l SKLO 24 ks 32 768 ks
Katióny mg/l Anióny mg/l
Ca2+ 65,3 HCO-3 372,1
Mg2+ 30,6 SO24- 20,3
Na+ 2,2 Cl- 5,67
NH4+ <0,02 NO-3 6,87
Mn2+ 0,002 NO-2 <0,01
Množstvo celkových rozpustných látok: 256 mg/l