Vážení klienti, dňa 25. mája 2018 vstúpilo do platnosti všeobecné nariadenie Európskej únie na ochranu osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR má za cieľ zjednotiť ochranu osobných údajov naprieč celou Európskou úniou. S osobnými údajmi pracuje každá spoločnosť a my nie sme výnimkou. Chceme Vás ubezpečiť, že sa požiadavkám GDPR venujeme dlhodobo a odo dňa platnosti nového nariadenia sme pripravení plniť požiadavky, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov našich klientov. V tomto okamihu nemusíte urobiť nič, ale v prípade, že sa o zmenách chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš oznam o zásadách ochrany osobných údajov uverejnený tu:

OZNÁMENIE o zásadách ochrany osobných údajov Spoločnočnosť Slovenské pramene a žriedla, a.s.

OZNÁMENIE o zásadách ochrany osobných údajov Spoločnočnosť ST. NICOLAUS – trade, a.s.

OZNÁMENIE o zásadách ochrany osobných údajov Spoločnočnosť Slovenské pramene a žriedla, a.s - Facebook súťaže

Formulár pre uplatnenie práv dotknutých osôb